Сухо Строителство

Имате нужда от нашата помощ?

Сухото строителство намира все по-голямо приложение в съвременното строителство. Основното му предимство е бързина на изпълнение. Гипсокартона като основно използван материал осигурява добра топлоизолация, звукоизолация, пожароустойчивост и дава възможност за изпълнение на различни геометрични форми.

Сухото строителство и материалите свързани с него все повече изместват традиционните методи на строеж и мокрите процеси като в същото време не отстъпват по качество. Освен плоскостите от гипсокартон, плоскости от гипсфазер и аквапанел се използват за изграждането на външни стени.